Efektívnosť plniaceho systému O4FS

Náklady na naplnenie jednej 40 litrovej tlakovej flaše na 150barov prostredníctvom plniaceho systému O4FS:

Plniaci výkon: 3,2 Nm3/h
Plniaci výkon/24hod: 76.8 Nm3

Kedže objem kyslika v 40 litrovej flaši natlakovanej na 150 bar je 6 m3, systém za deň naplní 12,8 fliaš, t.j. 4672 fliaš za 365 dní.

Elektrický príkon: 5,5 kW
Spotreba el. energie na naplnenie jednej flase je 5.5*6/3.2 = 10.3 kWh, čo pri cene 0.13 EUR za kWh znamená 1.34 EUR.

Náklady na servis a údržbu zariadenia: 4670 EUR
Na jednu flašu pripadá 4670EUR/4672ks = 0.99 EUR

Celkové naklady na naplnenie jednej 40L flaše kyslíkom na 150barov sú teda iba 1,34 + 0,99 =2.33 EUR

Je nevyhnutné dodať, že pri zostavách s vyššou plniacou kapacitou sa efektívnosť plnenia ešte zvyšuje.