Čisté a elegantné, presne tak, ako by to v nemocnici malo byť

Jedna z našich nemocničných inštalácií vykonaná len nedávno. Tentokrát v severnej Európe. Nápomocné je, ak je systém uložený a beží v miesnosti, ktorá je preň určená.

Vždy sa ubezpečíme, aby každá naša inštalácia bola vykonaná čisto a elegantne. Ale na túto sme obzvlášť pyšní.