Príklad inštalácie kyslíkovej plniacej stanice O1FS

1. Vzduchový kompresor so zabudovaným sušičom a vzdušníkom

Čím je vzduch teplejší, tým má vyššiu schopnosť zadržiavať vlhkosť vo forme vodnej pary. Vlhkosť deaktivuje molekulové sito v generátore a preto vstupný stlačený vzduch je zbavený vlhkosti vymrazovacím sušičom a systémom odlučovania vody. Vymrazovací sušič je navrhnutý podľa maximálnej teploty okolia tak, aby rosný bod bol nižší alebo rovný 3°C.

Prevádzková teplota oleja je od 75°C do 100°C. 94% spotrebovanej elektrickej energie je obnoviteľnej ako teplo. Výstupný chladiaci vzduch, ktorý odvádza teplo z kompresora, je možné v zime využiť na kúrenie, v lete sa odvádza do ovzdušia. Teplý vzduch sa môže využiť priamo prostredníctvom ventilačného systému, alebo može ohrievať vodu prostredníctvom tepelného výmenníka.

Vzdušník a sušič majú spoločný systém odlučovania vody, ktorý odlučuje vodu a olej zo stlačeného vzduchu. Funkčný systém odlučovania vody je základom bezporuchovej prevádzky celého systému.

2. Filtrácia vzduchu – predfilter a časticový filter

Kvalita vstupného vzduchu vplýva na životnosť a výkon systému. Kvalita vzduchu je definovaná medzinárodnou smernicou ISO8573-1. Súčasťou filtrácie vzduchu je automatický systém odlučenia vody. Filtračná vložka by mala byť vymenená každých 6 mesiacov, tak aby sa zachovala kvalita vzduchu.

3. Kyslíkový generátor, model O1

Kyslík sa nachádza v atmosfére okolo nás, tvorí približne 21% vzduchu, ktorý dýchame. Naše kyslíkové generátory používajú unikátny systém kolísania tlakov na jeho získavanie zo stlačeného vzduchu.

Získaný kyslík má 95% koncentráciu, nevyužitá časť vzduchu ide von vo forme výfukového plynu. Výfukový plyn obsahuje iba 8-12 % kyslíka a musí byť vyvedený do vonkajšieho prostredia. Nízka koncentrácia je potenciálnym nebezpečenstvom pre človeka, preto miestnosť, kde sa generátor nachádza, musí byť dobre vetraná.

4. Zásobník kyslíka

Kyslík získaný generátorom sa hromadí v kyslíkovom zásobníku.

5. Filtrácia kyslíka - posledná filtrácia výstupného plynu.

Kyslík prechádza cez sterilný filter a filter prachových častíc.

6. Kyslíkový vysokotlaký kompresor

Kyslíkový kompresor stlačí kyslík na 150bar (200bar) zo 4 barov na vstupe.

7. Plniaca rampa

Slúži na plnenie fliaš kyslíkom.