Triedy kvality vzduchu podľa ISO 8573-1

Štandardizované triedy kvality vduchu uľahčujú výrobcom definovať ich požiadavky na kavalitu vzduchu, tak aby bola zabezpečená bezproblémmová prevádzka.

ISO špecifikuje 3 hlavné zdroje znečistenia stlačeného vzduchu - pevné častice, voda a olej. Tieto zdroje znečistenia sú špecifikované 3 číslicami, ktoré odkazujú na konkrétnu triedu podľa tabuľky.

Pevné častice - Veľkosť a koncentrácia pevných častíc, ktoré môžu byť prítomné v stlačenom vzduchu.

Rosný bod - Teplota na ktorú može byť stlačený vzduch ochladený, bez toho aby vlhkosť prítomná vo forme vodnej pary zmenila skupenstvo na kvapalné. Rosný bod sa mení s tlakom vzduchu.

Obsah oleja - Reziduálny obsah aerosolí a hydrokarbónu v stačenom vzduchu.

ClassSolid particles per m3WaterOil
0.1 - 0.5
micron
0.5 - 1
micron
1 - 5
micron
Pressure dew
point in °C
Residual oil
content
in mg/m3
110010-700,01
2100 000100010-400,1
3-10 00050-201
4--1000+35
5--2000+7-
6---+10-

Trieda kvality vzduchu 2.4.1, požadovaná pre naše kyslíkové a dusíkové systémy, spĺňa nasledovné požiadavky na čistotu:

Trieda 2 Pevné častice

V každom metri stlačeného vzduchu sa nenachádza viac ako 100,000 častíc s veľkosťou 0.1 - 0.5 mikróna

V každom metri stlačeného vzduchu sa nenachádza viac ako 1,000 častíc s veľkosťou 0.5 - 1 mikrón

V každom metri stlačeného vzduchu sa nenachádza viac ako 10 častíc s veľkosťou 1 - 5 mikrónov

Trieda 4 Voda

Vyžaduje sa rosný bod +3°C alebo nižší. Voda v kvapalnom skupenstve nie je prípustná.

Trieda 1 Olej

V každom metri stlačeného vzduchu sa nachádza najviac 0.01mg olejových aerosolí alebo pár.

Prečo je potrebné spĺnať požiadavky na kvalitu stlačeného vzduchu?

Okrem iných nežiadúcich problémov, všetky zdroje znečistenia spôsobujú deaktivovanie molekulového sita v PSA generátore a tak znižujú výkon a životnosť celého systému.