Významná akcia

Rozsiahla inštalácia v Majalzii bola vykonaná pre petrochemický priemysel. Prichádza mi na myseľ iba jedna jediná spoločnosť na realizáciu takého veľkého a prepracovaného projektu !

Nainštalovaný systém vyprodukuje takmer 1300 m3/h dusíku. Toto predstavuje približne 35% kapacity, ktorú vieme našimi vyvíjačmi dosiahnuť !

Jedna zo štyroch jednotiek pripravená na odoslanie. Impozantný dizajn, výkonné a precízne prevedenie. Toto je možné nájsť na všetkých našich generátoroch.