Rezanie laserom

Pri rezaní laserom lúč najskôr prenikne materiálom a dusík následne spôsobuje rýchle tvrdnutie v mieste rezu. Dusík má ochranný účinok, miesto rezu je chránené voči 'modreniu' a oxidácii.

Používanie vysokotlakého dusíka pri rezaní oceľových a kovových častí laserom má niektoré výhody oproti kyslíku:

  • Dusík chráni kov pred koróziou: na kove sa neobjavuje oxidácia
  • Použitím dusíka sa negeneruje ďalšie teplo
  • Dosahujeme vysokokvalitný rez (čistý rez)
  • Čistý rez uľahčuje následný zvar, náter alebo poter kovu. Farba neopadáva z hrán.

Príklady inštalácii