Zdravotná starostlivosť

Medicínsky kyslík je pre pacientov veľa krát otázkou života a smrti. Preto je spoľahlivý zdroj kyslíka v nemocniciach veľmi dôležitý.

ISO 10083:2006 určuje požiadavky pre návrh a inštaláciu kyslíkového generátora pre používanie v systémoch pre distribúciu medicínskeho kyslíka, ktorý je v súlade s ISO 7396-1. Tento štandard sa týka len systémov na výrobu kyslíka, ktoré vyrábajú kyslíkom obohatený vzduch s čistotou nie menšou ako 90%. Liekopis tiež uznáva kyslík (93 percent) na použitie pre medicínske účely.

Inštalácia v nemocniciach

Medicínsky kyslík je zvyčajne distribuovaný nemocničnou rozvodnou sieťou. V prípade nemocníc bez takejto siete, môže byť kyslíkový generátor dodaný spolu s vysokotlakým kompresorom s plniacou stanicou, a nemocnica si môže plniť vlastné tlakové fľaše. Nemocnice môžu využívať plniace stanice ako záložné systémy, alebo na plnenie menších fliaš pre ambulancie a podobne.

Hyperbarické komory

Kyslíkový generátor je elegantným zdrojom kyslíka pre hyperbarické komory.

Príklady inštalácii

Oxywise News
4
Nov
2018

Mexico, here we come !

Registration of our oxygen generators in Mexico is done. We can spread the wings and export our generators to the second-largest economy in Latin America.  

Čítaj ďalej