Chov rýb

Chov rýb je prosperujúcim odvetvím. Zvýšený dopyt tlačí na chovateľov, aby zintenzívnili produkciu. Produkcia rýb môže byť zvýšená, pokiaľ chovateľ dokáže rybám poskytovať dostatok kyslíka, čerstvej vody a potravy. Kontrolovaný rybochov znižuje negatívny dopad na prostredie, v ktorom žijú ryby, vzhľadom na zvýšenú spotrebu kyslíka, a prispôsobí rybám prostredie tak, aby netrpeli nedostatkom kyslíka.

Chované ryby sú zdravé a chutia dobre, pokiaľ vyrastajú v prostredí bohatom na kyslík. Kyslíkový PSA generátor je bezpečný, spoľahlivý a nenáročný na obsluhu. Väčšie generátory sa využívajú pri väčších rybochovoch, liahniach alebo rybníkoch. Väčšie modely sú zväčša v rozsahu 5-150 Nm3/h.

Výhody použitia PSA generátorov v rybochovoch:

  • Možnosť zvýšiť hustotu rýb zvýšením saturácie kyslíka vo vode.
  • Predchádzanie tvorby ľadu v čase nízkych teplôt.
  • Zvýšenie obsahu kyslíka v porovnaní s vzduchovými metódami.
  • Rovnaká saturácia kyslíka všade v rybníku.
  • Produkovaný kyslík môže byť využitý ako zdroj kyslíka pre existujúci ozónový generátor na dezinfekciu.

Príklady inštalácii

24
May
2016

Chov platies v Nórsku

Jedinečný koncept plávajúcej rybacej farmy, ryby sú chované vo veľkých klietkach priamo na fjorde v ich prirodzenom prostredí.

Čítaj ďalej