Kony tlenowe

Kony tlenowe przedstawiają sposób jak podnieść zawartość tlenu w wodzie. Jeżeli używają Państwo pompy wodnej i zbiornika ciśnieniowego, umieszczeniem kony tlenowej pomiędzy pompą i zbiornikiem dochodzi do podniesienia nasycenia wody tlenem. Można tak osiągnąć nasycenie aż do 25 mg/l wody tylko przy ciśnieniu 1 barG, wyższe nasycenie osiągną Państwo przez podniesienie ciśnienia wody. Następnie można użyć wzbogaconą wodę z pozostałą wodą, i tak regulować saturację tlenu tak, aby to zaspokajało Państwa wymogi.

Kony tlenowe są wykonane z niekorodującego włokna szklanego.