Butle ciśnieniowe

Bezspoinowe butle ciśnieniowe

Dostarczamy szeroki wybór butli ciśnieniowych z tlenem, azotem, powietrzem lub pozostałymi gazami do aplikacji przemyslowych i medycznych. Butle są wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami w UE.

Wielkości

Objętość wody​Ciśnienie robocze
1L200 bar
2L200 bar
5L200 bar
8L200 bar
10L200 bar
20L200 (300) bar
40L200 (300) bar
50L200 (300) bar


Butelki są wyposażone w krążek szyjowy, uzamykający zawór i ocynkowaną pokrywę ochronną.