Czyszczenie wód

Czyszczenie wód ściekowych jest procesem usuwania kontaminantów z wody ściekowej. Dodanie tlenu do czyszczonego zbiornika wyraźnie podniesie regenerację i żywotność bakterii. Bez względu na warunki, także w bardzo ciepłym klimacie, lub w miesiącach letnich, gdy zawartość tlenu jest na poziomie minimum a spożycie na poziomie maksimum, bakterie aeroby będą dostatecznie chronione.

Generatorem dostarczany stały przepływ tlenu jest idealny do używania w zbiornikach czyszczących wód ściekowych. W taki sposób można utrzymać koszty na poziomie minimum!