Przechowywanie materiałów palnych

Azot jest idealnym gazem inercyjnym do pokrywania i czyszczenia. Może zostać wykorzystany do napełnienia zbiorników, w których są ułożone różne węglowodory i chemikalia, lub wykorzystany do obniżenia zawartości tlenu na odpowiedni poziom.