Przemysł farmaceuty

Większość spółek farmaceutycznych ma wymogi co do dobrej jakości i objętości dostarczanego azotu. Czystość azotu zmienia się od 99,5% do 99,9995%. W przemyśle farmaceutycznym azotu wykorzystuje się w większości do pokrywania, inertyzacji środowiska i rozpryskiwania.

Case stories