Rosný bod

Hodnota rosného bodu stlačeného vzduchu je důležitou informací při každé instalaci vyvíječe. Musíme ho brát v úvahu při výpočtu požadavků na výkon sušiče.

Použít nástroj