Skladování hořlavin

Dusík je ideální inertní plyn pro pokrývání a čištění. Může být využitý pro naplnění kontejnerů, v kterých jsou uložené různé hydrokarbony a chemikálie, anebo použitý na snížení množství kyslíku na vyhovující úroveň.