Řezání laserem

Při řezání laserem paprsek nejdříve pronikne materiálem a dusík následně způsobuje rychlé tvrdnutí v místě řezu. Dusík má ochranní účinek, místo řezu je chráněné vůči 'modrání ' a oxidaci.

Používání vysokotlakého dusíku při řezání ocelových a kovových částí laserem má některé výhody proti kyslíku:

  • Dusík chrání kov před korozí: na kovu se neobjevuje oxidace
  • Použitím dusíku se negeneruje další teplo
  • Dosahujeme vysoce kvalitní řez (čistý řez)
  • Čistý řez ulehčuje následný svar, nátěr anebo potěr kovu, barva neopadává z hran

Příklady instalací