Zdravotní péče

Medicínský kyslík je pro pacienty mnohokrát otázkou života a smrti. Proto je spolehlivý zdroj kyslíku v nemocnicích velmi důležitý.

ISO 10083:2006 určuje požadavky pro návrh a instalaci kyslíkového generátoru pro jeho používání v systémech pro distribuci medicínského kyslíku, který je v souladu s ISO 7396-1. Tento standard se týká jenom systémů vyrábějících kyslík, které vyrábějí kyslíkem obohacený vzduch s čistotou ne menší než 90% .
Přinášíme různé řešení PSA sestav.

Medicínský kyslík je většinou distribuován nemocniční sítí. V případě nemocnic bez této sítě může být kyslíkový generátor dodán spolu s vysokotlakým kompresorem s plnící stanicí, a nemocnice si může plnit vlastní cylindry.Nemocnice můžou využívat plnící stanice jako záložní systémy, anebo pro plnění menších láhví pro ambulance a podobně.

Hyperbarické komory

Kyslíkový generátor je elegantním zdrojem kyslíku pro hyperbarické komory.

Příklady instalací