Balení potravin

Trvanlivost a čerstvost potravin závisí od koncentrace kyslíku v balení, protože kyslík může podpořit kvašení a chemický rozklad.

Dusík je spolehlivý, cenově výhodný způsob jak odstranit kyslík a vlhkost. Dusíkové prostředí zabraňuje kažení, udržuje čerstvost a chuť, výrazně zlepšuje skladovatelnost. Použitím dusíku dáváte zákazníkovi výrazně lepší produkt.

Balení do dusíkové atmosféry je též známé jako balení do modifikované atmosféry (Modified Atmosphere Packaging - MAP). PSA vyvíječe dusíku se hodí na využívání při balení potravin jak čistotou, tak i množstvím produkovaného dusíku.

Seznam potravin, kde se při balení využívá dusík:

  • Sušenky a pekařské výrobky (brambůrky, káva, oříšky, koření, mléčný prášek, kakao)
  • Víno
  • Voda v láhvích
  • Oleje a tuky

Dusík se používá při skladování ovoce a zeleniny v kontejnerech. Odstraněním kyslíku z prostředí odstraníme všechny aerobní bakterie. Manipulací obsahu kyslíku v skladovacích kontejnerech můžeme přesně regulovat dozrávání potravin.

Příklady instalací